Monodo

Masterproef 2013-14 van Ornella Poponcini

ornella.poponcini@hotmail.com
industriële promotor: Didier De Chaffoy van OTO Therapeutics

Winnaar Best of PO! 2014 en User Experience award 2014

Monodo is een nieuwe applicator ter behandeling van Otitis Externa, een ontsteking van de huid in de buitenste gehoorgang, en ter vervanging van oordruppels. Monodo is een vernevelaar die de medicatie per dosis primair verpakt in wegwerpbare capsules. De capsules worden per drie verpakt in een dagstrip. De output van Monodo is een mist die zichzelf een weg baant doorheen de gehoorgang en zich vasthecht aan de huid. Monodo biedt de patiënt een hogere therapietrouwheid, een hoger gebruikscomfort, een nauwkeurige en zelfstandige dosering en een sterk behoud van hygiëne.

Probleemstelling
Ondanks het bestaan van doeltreffende medicatie, kan de behandelingsduur voor Otitis Externa oplopen tot meer dan drie maanden. Dat is enorm lang voor een huidontsteking. Vaak heeft de patiënt ook meerdere episodes van Otitis Externa. De langere behandelingsduur een het hoog aantal episodes is te vaak het gevolg van het ondoeltreffend aanbrengen van de medicatie.

Gebruik
Het gebruik bestaat uit 5 stappen. [1] De gebruiker scheurt eerst een Monodo capsule van de Monodo dagstrip. [2] Vervolgens haalt de gebruiker de sealing van het product. De sealing is onderaan niet vastgelast, waardoor men deze eenvoudig kan vastnemen en van de capsule kan trekken. [3] De gebruiker positioneert vervolgens de capsule in de gehoorgang en [4] appliceert de medicatie door onderaan op de capsule te duwen. Wanneer de medicatie is geappliceerd, ontvangt de gebruiker visuele feedback. De capsule is zichtbaar dichtgeklapt en het vloeistofreservoir is, omwille van de transparantie van het materiaal, zichtbaar leeg. [5] Tenslotte gooit de gebruiker de wegwerpbare capsule in een vuilbak.

Technologie
Elke Monodo capsule bevat twee kamers: een kamer waarin de medicatie zit verpakt, en een tweede kamer die de lucht bevat. Tussen de twee kamers zit een ventiel. Wanneer men op de luchtkamer duwt, duwt de lucht de vloeistof uit de capsule. De snaplijn onderaan zorgt ervoor dat de capsule volledig dichtklapt en de dosering onafhankelijk is van de krachtzetting door de gebruiker.