Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 3

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
23
sep

maandag

16:00 16:15

Algemene didactiek (1ste sem., Stadscampus, overdag)

Examen
24
sep

dinsdag

9:30 12:30

Algemene didactiek (1ste sem., Stadscampus, overdag)

Hoorcollege
10:30 12:30

Vrijheid, burgerschap en democratie

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
10:30 13:00

Publieke economie en publieke financiën

Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Leren en motiveren (1ste sem., CST, CMV, CTB)

Hoorcollege
13:00 16:00

Communicatiewetenschap

Hoorcollege Stadscampus
13:30 15:30

Familiesociologie

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Politicologie

Hoorcollege Stadscampus
25
sep

woensdag

9:30 12:30

Sociology of organizations

Hoorcollege Stadscampus
13:45 15:45

Media en digitale samenleving

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Klimaatverandering

campus drie eiken
Hoorcollege Campus Drie Eiken
16:00 18:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
27
sep

vrijdag

8:30 10:30

Management accounting en controle

Hoorcollege Stadscampus
9:30 12:30

Algemene didactiek (1ste sem., Stadscampus, overdag)

Hoorcollege
10:30 12:30

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 15:00

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.