Masterscriptie SEW - Voorbeeld: Studentenarbeid

Steeds meer Europese studenten vullen hun vrije tijd met het uitoefenen van een deeltijdse job. Ook in België is die trend duidelijk merkbaar. Wat zijn de effecten van werken tijdens de studie op de academische prestaties? Dat onderzocht studente Jasmien Van Casteren (SEW, 2016).

Jasmien: "De meeste studies gaan uit van een zero-sum model. Dat betekent dat alle energie die een student in zijn of haar job steekt, rechtstreeks afgenomen wordt van de energie die de student normaal zou spenderen aan zijn of haar schoolwerk. Een student die veel werkt, zou daarom slechtere studieresultaten hebben."

Jasmien stelde in haar masterscriptie dit model in vraag. "Ik schoof een alternatief model naar voren: het primair oriëntatiemodel. Hierbij keek ik niet alleen het aantal gewerkte uren en de schoolresultaten, maar ook naar de werkintensiteit van de studenten."

Door 255 UAntwerpen-studenten een vragenlijst te laten invullen, kwam ze tot de volgende conclusie: er is inderdaad een negatieve relatie tussen het aantal werkuren die studenten presteren en enkele schoolresultaten, maar wanneer er gecontroleerd wordt voor de primaire oriëntatie van de student, verdwijnt die relatie grotendeels. Met andere woorden: de manier waarop de student omgaat met zijn of haar studie heeft een grotere invloed dan het aantal uren dat hij of zij werkt. Als je gefocust bent op je studie, kan je dus wel veel tijd aan je werk spenderen zonder dat je schoolprestaties daaronder lijden. 

foto's arbeid