Charlotte: "Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is initiatief nemen."


Tijdens haar masteropleiding sociaal-economische wetenschappen liep Charlotte stage bij microStart in Antwerpen. microStart verleent kredieten aan ondernemers die om persoonlijke, sociale of economische redenen buiten het klassieke bankensysteem vallen. Dankzij microStart kan iedereen – ondanks afkomst, opleiding of inkomen – zijn of haar ondernemend talent ontplooien. De organisatie heeft dus zowel een sociaal als een economisch aspect, net zoals de opleiding sociaal-economische wetenschappen.

Charlotte: “Mijn takenpakket was zeer divers: ik had gesprekken met klanten, schreef aanvragen tot een kredietlening uit, ontfermde mij over administratieve taken en onthaal, woonde vergaderingen bij en belde klanten op bij achterstallige betalingen. 

Mijn stage heeft me heel veel bijgebracht. Ik heb ervaring opgedaan met microkredieten in een geïndustrialiseerd land zoals België. Bovendien heb ik natuurlijk kennisgemaakt met het bedrijfsleven.

Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is initiatief nemen en niet bang zijn om iets fout te doen. Ik was altijd onzeker om een andere taal te spreken, maar dat heb ik tijdens mijn stage achter mij gelaten: ik ben gewoon beginnen praten, ook al was het soms niet foutloos.”

De stage is een keuzeopleidingsonderdeel in de masteropleiding.