Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
12
nov

dinsdag

9:30 12:30

Milieusociologische en -economische analyse en beleidsevaluatie

Sota Ruimte, milieu, stad en wonen
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Applied Econometrics

Theory
Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie

Applied Welfare Economics
Hoorcollege Stadscampus
13
nov

woensdag

8:30 10:30

Toegepaste multivariate analyse

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Toegepaste multivariate analyse

zie vak Blackboard : groepen
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
10:30 12:30

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta

Hoorcollege Stadscampus
13:00 15:00

Toegepaste multivariate analyse

zie vak Blackboard : groepen
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14
nov

donderdag

8:30 10:30

Socio-economische analyse van de zorgsector

Health Economics
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Arbeid en beleid

Labour Economics, Theory (TEW)
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie

Maatschappij, beleid en evaluatie
Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Socio-economische analyse van de zorgsector

Sota Gezondheid en Welzijn
Hoorcollege Stadscampus
15
nov

vrijdag

9:30 12:30

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Sota Uitsluiting en Ongelijkheid
Hoorcollege Stadscampus
13:00 15:00

Masterproef partim I: Werkcollege SEW

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
15:00 17:00

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta
Hoorcollege Stadscampus
15:00 17:00

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.