Studie-uitstap Red Star Line Museum

Antwerpen kent vele musea die de leerstof uit de opleidingen Letteren en Wijsbegeerte tot leven wekken. De studenten taal- en letterkunde: theater-, film- en literatuurwetenschap brachten voor het opleidingsonderdeel Cultuur van de moderniteit een bezoek aan het Red Star Line Museum.

Professor Kurt Vanhoutte gaf er de studenten een opdracht over migratie en landverhuizers, gekoppeld aan de kunst in het museum.