Master taal- en letterkunde

In de master taal- en letterkunde kan je je verder bekwamen in één of twee talen en heb je de mogelijkheid om een talig wetenschapsdomein te verkennen.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks, na een voorbereidingsprogramma of na een schakelprogramma mag inschrijven voor de masteropleiding.

Zes opties waarin je kan specialiseren

Je hebt de keuze tussen maar liefst zes specialisatieopties. Je kan: 

  • je verder bekwamen in twee talen
  • je specialiseren in één taal
  • je wetenschappelijk inzicht in de literatuurwetenschap verruimen
  • je wetenschappelijk inzicht in de taalwetenschap uitbreiden
  • de brug slaan tussen de computertaalkunde en de psycholinguïstiek via de computationele psycholinguïstiek
  • de brug slaan tussen de taalkunde en de letterkunde via de digitale tekstanalyse

Telkens kies je uit het aanbod van vijf talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans.

Gericht op de arbeidsmarkt

Binnen de vrije ruimte in het studieprogramma kan je kiezen voor een masterstage. Dankzij de stage doe je een eerste werkervaring op en leg je meteen ook de eerste professionele contacten.

Het sluitstuk van je opleiding is natuurlijk je eindwerk of masterproef.