Master taalkunde

Ben je vooral geïnteresseerd in de structuur en het gebruik van taal? In de master taalkunde diep je die kennis, vanuit taalkundig onderzoek, verder uit. 

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks of na een voorbereidingsprogramma mag inschrijven voor de masteropleiding.

Drie opties waarin je kan specialiseren

Je hebt de keuze tussen drie specialisatieopties. Elke optie ligt in het verlengde van een onderzoekspijler van het Departement Taalkunde. Je kan:

  • taal in gebruik bestuderen
  • de brug slaan tussen de computertaalkunde en de psycholinguïstiek via de computationele psycholinguïstiek
  • de brug slaan tussen de taalkunde en de letterkunde via de digitale tekstanalyse

Telkens kies je uit het aanbod van vijf talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans.

Gericht op de arbeidsmarkt

Binnen de vrije ruimte in het studieprogramma kan je kiezen voor een masterstage. Dankzij de stage doe je een eerste werkervaring op en leg je meteen ook de eerste professionele contacten.

Het sluitstuk van je opleiding is natuurlijk je eindwerk of masterproef.