Masterscriptie TEW - Voorbeeld: De impact van kleuterschool op latere schoolprestaties

Als je op jonge leeftijd naar de kleuterschool gaat, wat is dan het effect op je latere schoolprestaties? Dat onderzocht masterstudent Simon Picard (TEW: economisch beleid) in zijn masterproef.

Simon analyseerde daarvoor data van PISA (Programme for International Student Assessment). In dat onderzoek geven duizenden 15-jarigen informatie over hun schoolcarrière, thuissituatie en socio-economische achtergrond én wordt er getest naar hun kennis van wiskunde, wetenschappen en taal.

Op basis van die data keek hij of naar de kleuterschool gaan een effect had op de testresultaten. Simon: "Ik kwam tot de conclusie dat naar de kleuterschool gaan inderdaad een positieve invloed heeft op de schoolprestaties op 15-jarige leeftijd. Bovendien ontdekte ik het volgende: kinderen die uit nadelige thuissituaties komen, halen over het algemeen lagere testscores dan anderen. Gingen ze echter naar de kleuterschool, dan werden die negatieve effecten veel kleiner."

Hoewel educatie op jonge leeftijd gemiddeld een positief effect heeft, zorgt het ook niet voor wonderen. Of je uitblinkt op sommige vakken, heeft niet alleen te maken met naar de kleuterschool gaan, maar ook met andere factoren zoals je schoolcarrière, thuissituatie en socio-economische achtergrond.

> Ontdek de opleiding toegepaste economische wetenschappen