Masterscriptie in de master TEW

In een masteropleiding is het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zeer belangrijk. Dit komt aan bod in je masterproef.

Daarin ligt de nadruk op het kunnen toepassen van wetenschappelijke concepten op een theoretische probleemstelling uit de bedrijfseconomie of het economisch beleid, of een concreet (bedrijfs)economisch beleidsvraagstuk in een profit-, non-profit- of overheidsorganisatie.

Je kiest een onderwerp dat aansluit bij een opleidingsonderdeel of onderzoeksdomein van bedrijfskunde of economisch beleid, bij voorkeur van je afstudeerrichting.

Voorbeelden