Voorbeeldrooster academiejaar 2018 - 2019 -modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
20
mei

maandag

15:00 17:00

Frans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Literair vertalen

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
15:00 19:00

Consecutief tolken: Engels-Nederlands en Nederlands-Engels

Practicum
21
mei

dinsdag

8:00 10:00

Consecutief tolken: Frans-Nederlands en Nederlands-Frans

Practicum Stadscampus
9:30 11:30

Frans: Vertalen en Redigeren

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
11:00 13:00

Consecutief tolken: Duits-Nederlands en Nederlands-Duits

Practicum
13:00 15:00

Engels: Vertalen en Redigeren

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14:00 16:00

Consecutief tolken: Duits-Nederlands en Nederlands-Duits

Practicum
22
mei

woensdag

14:00 17:00

Mediatoegankelijkheid

Practicum Stadscampus
23
mei

donderdag

10:00 12:00

Consecutief tolken: Frans-Nederlands en Nederlands-Frans

Practicum
24
mei

vrijdag

10:30 12:30

Engels: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Literair vertalen

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 15:00

Stage en starten

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.