Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma vertalen

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma Master in het vertalen
Academiejaar :
Alle studenten dienen eerst een aanvraagdossier voor een voorbereidingsprogramma in via de facultaire helpdesk.
Op basis daarvan wordt een persoonlijk en individueel programma samengesteld uit onderstaande opleidingsonderdelen.

Voor studenten met een bachelordiploma Taal-en Letterkunde met 2 vreemde talen bestaat een (ver)kort traject van 24 (of zelfs 12) studiepunten.

Alle voorbereidingsprogramma's gaan uit van een academische bacheloropleiding met een of twee vreemde talen en bestaan - afhankelijk van de vooropleiding - uit een traject van 24 tot 72 studiepunten.Opgelet: De opleiding streeft in de organisatie naar zo weinig mogelijk overlappingen tussen opleidingsonderdelen, maar het is onmogelijk om dit te garanderen.

Algemene disciplinegebonden opleidingsonderdelen

Bachelorstudenten Taal- en Letterkunde met 2 vreemde talen die willen instromen in de Master of Arts in het vertalen kunnen, bijvoorbeeld, ook de opleidingsonderdelen Vertaal- en Tolkwetenschap (3 studiepunten), Vertaaltechnologie (3 studiepunten) en Interculturele communicatie (6 studiepunten) reeds opnemen in de vrije ruimte van hun bachelortraject. Op die manier blijft er nog een minivoorbereidingsprogramma over van 12 studiepunten, dat combineerbaar is met de eigenlijke masteropleiding.

Vertaal- en tolkwetenschap3sp2e sem.
Reviers, Nina
De Boe, Esther
Robert, Isabelle
Vertaaltechnologie3sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Interculturele communicatie6sp1e sem.
Stallaert, Christiane
 

Duits

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Duits: Grammatica 13sp1e sem.
Smits, Tom
Duits: Grammatica 23sp2e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
Smits, Tom
Duits: Tekst en communicatie 16sp1e+2e sem
Linden, Patricia
Haider, Alex
Strobl, Carola
Duits: Grammatica 33sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duits: Tekst en communicatie 23sp1e sem.
Linden, Patricia
Haider, Alex
Strobl, Carola
Duits: Vertalen Duits > Nederlands 13sp1e sem.
Linden, Patricia
Duits: Vertalen Duits > Nederlands 23sp2e sem.
Strobl, Carola
Duitse cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Linden, Patricia
Ernst, Thomas
Duits: Cultuur6sp2e sem.
Linden, Patricia
Haider, Alex
Duits: Tekstcreatie3sp1e sem.
Linden, Patricia
Haider, Alex
Strobl, Carola
Duits: Vertalen Duits > Nederlands 36sp1e sem.
Strobl, Carola
 

Engels

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Engels: Grammatica 13sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Grammatica 23sp2e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Taalbeheersing 13sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: Tekst en communicatie 16sp1e+2e sem
Ureel, Jimmy
Engels: Grammatica en taalbeheersing3sp1e sem.
Reviers, Nina
Engels: Tekst en communicatie 23sp1e sem.
van de Wijer, Ingrid
Engels: Vertalen Engels > Nederlands 16sp1e+2e sem
van de Wijer, Ingrid
Engels: Cultuur en geschiedenis6sp2e sem.
Albers, Frank
Engels: Cultuur 23sp1e sem.
Albers, Frank
Engels: Tekst en communicatie 36sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Vertalen Engels > Nederlands 26sp2e sem.
van de Wijer, Ingrid
 

Frans

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Frans: Grammatica 16sp1e+2e sem
Lievois, Katrien
Frans: Taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Mus, Francis
Frans: Tekst en communicatie6sp1e+2e sem
Peeters, Kris
Frans: Grammatica en taalbeheersing6sp1e+2e sem
Lievois, Katrien
Frans: Cultuur 16sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Peeters, Kris
Frans: Vertalen Frans > Nederlands 13sp2e sem.
Mus, Francis
Frans: Tekstproductie 13sp2e sem.
Robert, Isabelle
Frans: Cultuur 26sp1e sem.
Peeters, Kris
Frans: Tekstproductie 23sp1e sem.
Robert, Isabelle
Frans: Tekstproductie 33sp2e sem.
Robert, Isabelle
Frans: Vertalen Frans > Nederlands 23sp2e sem.
Mus, Francis
 

Chinees

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Chinees: Grammatica 16sp1e+2e sem
Pang, Ching Lin
Chinees: Taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Pang, Ching Lin
Chinees: Communicatie en media 16sp1e+2e sem
Ng, Ping
Chinees: Grammatica en taalbeheersing6sp1e sem.
Ng, Ping
Chinees: Communicatie en media 23sp1e sem.
Ng, Ping
Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 13sp2e sem.
Ng, Ping
Chinees: Taal en cultuur6sp2e sem.
Pang, Ching Lin
Chinees: Cultuur6sp1e sem.
Pang, Ching Lin
Chinees: Tekstcreatie 13sp1e sem.
Ng, Ping
Chinees: Tekstcreatie 23sp2e sem.
Ng, Ping
Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 26sp2e sem.
Ng, Ping
 

Italiaans

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Italiaans: Grammatica 13sp1e sem.
Van den Bogaert, Annelies
Italiaans: Grammatica 23sp2e sem.
Van den Bogaert, Annelies
Italiaans: Taalbeheersing 13sp1e sem.
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Communicatie en samenleving6sp1e+2e sem
Van den Bogaert, Annelies
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Grammatica en taalbeheersing6sp1e sem.
Van den Bogaert, Annelies
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Professionele communicatie 13sp1e sem.
Vermandere, Dieter
Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 13sp2e sem.
Hanoulle, Sabien
Italiaans: Cultuur 16sp2e sem.
Gennaro, Rosario
Italiaans: Cultuur 26sp1e sem.
Gennaro, Rosario
Italiaans: Tekstcreatie 13sp1e sem.
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Tekstcreatie 23sp2e sem.
Marconi, Alessandra Eleonora
Italiaans: Professionele communicatie 23sp2e sem.
Vermandere, Dieter
Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 23sp2e sem.
Hanoulle, Sabien
 

Portugees

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Portugees: Cultuur 13sp2e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Cultuur 26sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Tekstcreatie 13sp1e sem.
Lecluyse, Ann
Portugees: Tekstcreatie 23sp2e sem.
Lecluyse, Ann
Portugees: Vertalen Portugees > Nederlands 26sp2e sem.
Vercauteren, Gert
 

Spaans

Verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van opgelegd studieprogramma

Spaans: Grammatica 13sp1e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Grammatica 23sp2e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Taalbeheersing 13sp1e sem.
Moreno Pereiro, Sabela
Spaans: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Moreno Pereiro, Sabela
Spaans: Professionele communicatie 16sp1e+2e sem
Verhaert, Anne
Spaans: Grammatica en taalbeheersing3sp1e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 16sp1e sem.
Schrijver, Iris
Spaans: Professionele communicatie 23sp2e sem.
Verhaert, Anne
Samenleving en cultuur in Spanje3sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Samenleving en cultuur in Spanje: Seminarie3sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika3sp1e sem.
Stallaert, Christiane
Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika: Seminarie3sp1e sem.
Stallaert, Christiane
Spaans: Academische communicatie3sp1e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Bedrijfscommunicatie3sp2e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 26sp2e sem.
Schrijver, Iris