Alumniwijs

Alumniwijs is de vereniging van de alumni wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

Door de organisatie van inspirerende lezingen, debatavonden, theaterbezoeken enzovoort, wil Alumniwijs de band met de oud-studenten wijsbegeerte onderhouden.