Studietrips

Londen

Senate House Londen

Op zaterdag 17 maart 2018 reisden de masterstudenten van het vak Filosofie en samenleving samen met hun docenten Geert Van Eekert en Herbert De Vriese naar Londen om er een workshop bij te wonen. De workshop sloot aan bij het thema ‘politieke mythe en propaganda’ dat het centrale thema vormde van het vak: Hans Blumenberg and the Theory of Political Myth. De plaats van afspraak was Senate House, het iconische universiteitsgebouw van de University of London in hartje Londen, naast het British Museum. De workshop bestond uit gastlezingen en tekstseminaries en bood veel ruimte voor discussie. Onze studenten vervoegden er een internationaal publiek en namen actief deel aan de Q&A-sessies. In totaal waren er, de andere belangstellenden meegerekend, een vijftigtal aanwezigen. Na een intensieve studiedag werd er nog even in een Londense pub nagepraat.

Rijnsburg: het Spinozahuis

Spinozahuis

Binnen in het SpinozahuisOp zaterdag 25 juni 2016 ondernamen de masterstudenten van het vak Grondige studie metafysica samen met hun docenten Guy Vanheeswijck en Herbert De Vriese een studiereis naar Leiden en Rijnsburg. In de voormiddag stonden een wandeling door de binnenstad van Leiden, een bezoek aan het Academiegebouw en een lunch in de botanische tuin op het programma. Daarna wachtte de bus met bestemming Rijnsburg. Miriam Van Reijen en Theo van der Werf, bestuursleden van de Vereniging Het Spinozahuis, boden een hartelijke ontvangst en gaven vervolgens een rondleiding in het Spinozahuis. In de namiddag volgden twee lezingen door Miriam Van Reijen en Guy Vanheeswijck en een uitvoerige discussie over het metafysische systeem van Spinoza. Tegen de vroege avond reisde de groep terug naar Leiden, waar de studiedag besloten werd met een wandeling langs en verkwikkende maaltijd aan de Apothekersdijk.