Voorbeeldrooster academiejaar 2018 - 2019 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
23
apr

dinsdag

10:30 12:30

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 2

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Onderzoeksseminarie filosofie van de religie

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Seminarie moderne filosofische auteurs 1

Hoorcollege Stadscampus
18:00 19:45

Hedendaagse analytische wijsbegeerte

Hoorcollege Stadscampus
24
apr

woensdag

20:00 21:30

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
25
apr

donderdag

14:00 17:00

Cultuurfilosofie

Hoorcollege Stadscampus
17:30 19:45

Wijsgerige psychologie

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Onderzoeksseminarie esthetica

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.