Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 3

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
09
dec

maandag

14:00 16:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie

Hoorcollege Stadscampus
19:30 21:30

Studium Generale

Hoorcollege Stadscampus
10
dec

dinsdag

10:30 12:30

Vrijheid, burgerschap en democratie

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
11:00 13:00

Community service learning

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
17:30 19:45

Kunstfilosofie

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Debating development

Hoorcollege
18:00 22:00

Voortgangsseminarie bachelorproef

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
11
dec

woensdag

13:45 15:45

Media en digitale samenleving

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Klimaatverandering

Hoorcollege Campus Drie Eiken
16:00 18:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
17:30 19:45

Metafysica

Hoorcollege Stadscampus
20:00 22:00

Jodendom en filosofie

Hoorcollege Stadscampus
12
dec

donderdag

14:00 16:00

Filosofie van de muziek

Hoorcollege
13
dec

vrijdag

10:00 12:00

Community service learning

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14:00 16:00

Filosofie van de economie

Hoorcollege Stadscampus
14
dec

zaterdag

9:30 12:30

Onderzoeksseminarie ethiek

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.