Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
02
dec

maandag

13:45 15:45

Linear Algebra and Geometry

Hoorcollege Campus Middelheim
03
dec

dinsdag

10:45 12:45

Calculus

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Getallen en verzamelingen

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Linear Algebra and Geometry

Hoorcollege Campus Middelheim
04
dec

woensdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Fysica
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Wiskunde
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Linear Algebra and Geometry

Algebra
Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Getallen en verzamelingen

Hoorcollege Campus Middelheim
05
dec

donderdag

10:45 12:45

Calculus

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 18:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
06
dec

vrijdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Fysica
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Wiskunde
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Linear Algebra and Geometry

Algebra
Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Calculus

Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.