Side header image

Leerkrediet in het hoger onderwijs


Sinds 2008-2009 heeft de overheid het leerkrediet ingevoerd, in het kader van de nieuwe financiering van het hoger onderwijs.

Het leerkrediet wil de student aansporen tot een doordachte, gemotiveerde studiekeuze én tot meer inzet en verantwoordelijkheid tijdens de opleiding. De impact van dit systeem is groot: een inschrijving in het hoger onderwijs is bijvooorbeeld niet meer evident bij een tekort aan leerkrediet.

Studiepunten zijn hierin het centraal gegeven: ze beïnvloeden het sociaal statuut van de student. Dit gloednieuwe boekje informeert studenten, leerkrachten, begeleiders, ouders en docenten over een systeem dat voor velen ondoorzichtig is.

Prijs :15 euro

Bestellen? 
Deze publicatie kan besteld worden door een mailtje te sturen naar het STudentenInformatiePunt (STIP) met vermelding van:

  • de naam van de publicatie
  • het aantal exemplaren
  • je naam en adres en (indien relevant) je organisatie

Nadien volgen verdere instructies over de betaling en verzending. Uiteraard kan je ook langskomen en een publicatie aankopen aan de balie van het STIP.

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora)
Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
stip@uantwerpen.be