De Olympiades zijn ‘olympische’ kenniswedstrijden waaraan leerlingen individueel of als klas kunnen deelnemen. Ze meten zich met leeftijdsgenoten uit het hele land en zelfs internationaal. Of het onderwerp nu taal, wiskunde of technologie is: de Olympiade daagt hen uit om het onderste uit de kan te halen. Professoren van de Universiteit Antwerpen werken mee aan deze olympiades.

Frans

Samen met Olyfran-Paris wordt jaarlijks het Tournoi Mondial de Français par internet georganiseerd voor leerlingen met interesse in de Franse taal. Deze wedstrijd bestaat uit een schriftelijke proef met honderd meerkeuzevragen in drie categorieën, gevolgd door een klassementsinterview voor een gemengde jury.

Informatica

De Belgische Informatica Olympiade is een wedstrijd in programmeren, algoritmiek en logica. Na de halve finale krijgen de finalisten een grondige opleiding om hen klaar te stomen voor de finale.

Latijn en Grieks

Latijnse en Griekse teksten vertalen blijft een belangrijker pijler van het onderwijs in klassieke talen. Tijdens de Olympiade Latijn en Grieks moeten leerlingen creatief uit de hoek komen bij de vertaling van een Latijnse of Griekse tekst. De Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks geeft hen zo een kans om zich te verdiepen in de complexe problematiek van het vertalen. De achterliggende bedoeling van de olympiade is om het onderwijs van de klassieke talen tin Vlaanderen te stimuleren.

Natuurwetenschappen

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica of natuurwetenschappen. De rode draad: de interesse van leerlingen opwekken voor de boeiende wereld van wetenschappen. Zo worden leerlingen én leerkrachten erkend in hun talenten en wordt hoogstaand wetenschapsonderwijs beloond. Deelnemende scholen stellen per vakgebied een leerkracht aan als Olympiade-verantwoordelijke.

Nederlands

De Olympiade Nederlands is een wedstrijd waarin leerlingen vragen moeten oplossen over de Nederlandse taal en literatuur. Ze bestaat uit avontuurlijke opdrachten en puzzels die op speelse wijze hun talent voor taal- en literatuurwetenschap testen. Verwacht dus géén Groot Dictee der Nederlandse taal of een toets over grammaticale voorschriften! Specifieke voorkennis is niet vereist.

De Olympiade Nederlands bestaat uit twee rondes: een voorronde die apart in Nederland en in Vlaanderen wordt georganiseerd, gevolgd door één gezamenlijke finale waarin de beste kandidaten uit de voorrondes het tegen elkaar opnemen.

Sociale wetenschappen

De samenleving waarin jongeren vandaag opgroeien benadrukt persoonlijke verantwoordelijkheid en stelt het individu centraal. De Sociale Wetenschappen Olympiades wil jongeren nieuwsgiering maken naar sociale fenomenen en hun bewustzijn voor maatschappelijke thema’s aanwakkeren. De test peilt naar de vergaarde kennis van de leerlingen, maar ook naar hun vermogen om te relativeren en objectief te zijn.

STEM

Sommige jongeren weten al dat ze technologisch talent hebben. Anderen moet het nog ontdekken. De Vlaamse STEM-Olympiade wil een technologisch zaadje planten bij jongeren. Zo worden ze misschien gestimuleerd om een opleiding in technologie te volgen en leren ze in elk geval de maatschappelijke relevantie van technologie. Ook in technologie kan je uitblinken!

Wiskunde

Wiskunde is helemaal geen saaie, droge kost. Dat kunnen leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs ondervinden tijdens de Junior Wiskunde Olympiade (JWO) en de Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO). Bij deze wiskundequiz draait het niet alleen om kennis: het is ook een competitief en sociaal evenement.