Side header image

Studiekeuzebegeleiding voor laatstejaarsleerlingen

studiekeuzebegeleiding
De Universiteit Antwerpen ondersteunt jou en je leerlingen bij het doorlopen van de verschillende stappen naar de juiste studiekeuze.

Als leerkracht kan je jouw leerlingen aansporen om antwoorden te zoeken op de vragen 'wie ben ik?', 'wat kan ik?' en 'wat wil ik?'. 

We organiseren verschillende activiteiten rond studiekeuze en begeleiding.