Wat kunnen we voor jou doen? De Universiteit Antwerpen hecht belang aan hoogstaand onderwijs voor iedereen. Want op school groeit de toekomst! Daarom ondersteunen we jou als leerkracht, directeur of studiekeuzebegeleider op school.

Nascholingen


Centrum Nascholing Onderwijs

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs.

Het CNO organiseert nascholingen, individueel of teamgericht, en opleidingen zoals postgraduaten en begeleidingstrajecten voor een zo breed mogelijke doelgroep. Daarbij horen leerkrachten, middenkaders, directies, secretariaatspersoneel, CLB-personeel en andere betrokkenen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO), het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en de hogescholen.

Al deze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling.

De docenten zijn zowel universiteitsmedewerkers, ervaren leerkrachten en directies, deskundigen uit het welzijnswerk en het bedrijfsleven als getrainde nascholers.

Lees meer

Centrum voor Andragogiek

Een school leiden vergt heel wat specifieke competenties. De Universiteit Antwerpen ondersteunt u als directeur via het Centrum voor Andragogiek (CVA). Aangestuurd door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, organiseert het CVA specifieke opleidingen schoolbeleid voor directeurs: een postgraduaat en een permanente vorming voor directeurs in het katholiek secundair dagonderwijs en een jaaropleiding voor directeurs in het deeltijds katholiek beroepssecundair onderwijs.

Lees meer

Reflectienamiddag filoSOfie met filosofienocturne

Al voor de derde keer organiseert de opleiding wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een reflectienamiddag over filosofieonderwijs. De namiddag bestaat uit twee delen.

 • Inleiding: ‘Publieksfilosofie en filosofieonderwijs: een geslaagde kruisbestuiving?’ Professor Guido Vanheeswijck zal, ter inleiding van de namiddag, zijn visie op filosofie en onderwijs toelichten. Aansluitend is er ruimte voor vragen. 
 • Intervisie in thematische werkgroepen: de vele gezichten van filosofie(onderwijs)

Nog meer dan de voorbije edities willen we dit jaar een platform bieden waar (toekomstige) leerkrachten en docenten die zich met filosofie bezighouden, van elkaars ervaringen en expertise kunnen leren. Daarom organiseren we een intervisie in verschillende thematisch georiënteerde werkgroepen, telkens begeleid door docenten met expertise ter zake. We zorgen voor werkgroepen over politiek en maatschappij, ethiek en levensbeschouwing, kunst en cultuur en wetenschap en techniek. Deelnemers die zich inschrijven voor een van deze groepen, brengen zelf iets mee uit hun eigen klaspraktijk – boeiend lesmateriaal, effectieve werkvormen, of gewoon ervaringen of vragen – om te delen met de anderen.

Na de reflectienamiddag vindt de Antwerpse filosofienocturne plaats met een centrale wijsgerige gast, een muzikale opener en een filosofisch banket.

 • Voor wie? Voor al wie bezig is met filosofieonderwijs, op elk onderwijsniveau.
 • Wanneer? Op zaterdag 27 maart 2021 (14.00 - 17.00 uur, nocturne van 17.30 - 22.30 uur)
 • Locatie: De locatie wordt later bekendgemaakt.
 • Praktisch: De reflectienamiddag is gratis. De nocturne is betalend. Voor beide activiteiten is inschrijven verplicht.

Lees meer

Studienamiddag leraren geschiedenis

De opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols van een snel veranderende maatschappij. Als gevolg daarvan heeft zij de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. De vernieuwde geschiedenisopleiding wil zich tijdens een studienamiddag aan de leraren geschiedenis van het secundair onderwijs voorstellen. Tijdens deze studienamiddag worden enkele actuele thema’s vanuit historisch oogpunt belicht. Afsluiten doen we met een receptie in de Hofstad, de historische tuin die wordt onderhouden door studenten geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

 • Voor wie? Leraren die willen kennismaken met de opleiding geschiedenis.
 • Wanneer? Woensdag 5 mei 2021
 • Duur: 14.00 - 17.00 uur
 • Locatie: Stadscampus
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

Projecten


School- en klasprojecten als profileringsstage of onderdeel van de educatieve master

Heb je een interessant project in je klas, school of organisatie waarvoor je handen tekort komt? Loop je al een tijdje rond met een goed idee voor zo'n project, maar vond je in de drukte nog niemand bereid om er mee de schouders onder te zetten? In het kader van hun profileringsstage of masterproef voeren studenten van de lerarenopleiding allerlei projecten uit. Misschien wel het jouwe?

Voorwaarden zijn dat het een uitdagend en innoverend project is (al dan niet gekoppeld aan onderzoek) en dat studenten er voor hun latere beroepspraktijk uit kunnen leren. Geen klusjesmannen of -vrouwen dus, maar wel gemotiveerde jonge leerkrachten in spe!

Lees meer

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel Antwerpen is een aanspreekpunt aan de Universiteit Antwerpen voor non-profitorganisaties, scholen, burgerverenigingen, enz. die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van maatschappijgericht onderzoek.

Lees meer