Chemie

  • ChemieDoel: de verwachte wiskundige voorkennis voor chemie opfrissen of uitbreiden om de wiskundige modellen, schema’s en symbolen vlot te kunnen interpreteren en toepassen
  • Schoolvak: chemie
  • Opleiding: bio-Ingenieurswetenschappen, biochemie en bio-technologie, biologie, biomedische wetenschappen, chemie, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen: chemie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Waarom?

Voor een goede start aan een academische opleiding waarin chemie aan bod komt, is het noodzakelijk dat je sterke wiskundige vaardigheden hebt. Tijdens de lessen chemie wordt daar vaak niet meer bij stilgestaan. Dit zelfstudiepakket kan je helpen om je wiskundige voorkennis na te gaan: het bevat allerhande tips en oefeningen over wiskunde in chemie.

Voor wie?

Voor leerlingen en leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs die zich afvragen wat nodig is om goed van start te gaan met het basisvak chemie in een academische opleiding, en dit vooral op het vlak van wiskundige vaardigheden.

Wat komt aan bod?

In het pakket zijn twee verschillende routes beschikbaar: de Snelweg of AanZ. Met de Snelweg wordt via een zelftest snel duidelijk of je klaar bent voor de start. De leerweg AanZ (= ‘aanzet tot’, ‘jij bent nu aan zet’ en ‘van A tot Z’) biedt leer- en oefenmateriaal om de testen van de Snelweg met succes te doorlopen. Diverse modules komen aan bod: getallen en getalwetten; getalweergave; grootheden, eenheden en dimensies; basisrekenen in chemie; en rekenen in chemie.