Simulation of atom displacements induced by photons and electrons in solids

Datum: 22 april 2014

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Ibrahin Piñera Hernández

Promotor: Prof. dr. Piet Van Espen, prof. dr. Nick Van Remortel

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Ibrahin Piñera Hernández - Faculteit Wetenschappen - Departement Fysica

Abstract: In dit werk wordt voor het eerst een methode ontwikkeld om stralingsschade aangericht in kristallijne materialen geïnduceerd door hoogenergetische fotonen (gamma stralen) en elektronen op basis van Monte Carlo methoden in detail te evalueren aan de hand van atoomverplaatsingsprofielen. In de voorgestelde Monte Carlo assisted Classical Method (MCCM) wordt enerzijds het stralingstransport in materialen in detail op stochastische wijze gesimuleerd, met inbegrip van de productie van secundaire deeltjes geproduceerd in het materiaal. Dit laat toe om de kansverdeling voor het verplaatsen van atomen uit hun kristallijne posities nauwkeurig te bepalen als functie van de diepte, het soort invallende straling en de energie van de straling. Op die manier wordt stralingsschade in een aantal technologisch relevante materialen en detectoren onderzocht, onder meer voor hoge temperatuur supergeleiders en detectoren gebruikt in medische beeldvormingstechnieken.