Hyperfine parameters and radiation damage in semiconductors and superconducting materials.

Datum: 18 april 2014

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Yamiel Abreu Alfonso

Promotor: Prof. dr. Piet Van Espen, prof. dr. Nick Van Remortel

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Yamiel Abreu Alfonso - Faculteit Wetenschappen, Departement Fysica

Abstract: Hyperfijn interactie technieken worden regelmatig aangewend om lokale structuureigenschappen van vaste stoffen te onderzoeken. Experimenteel worden deze gerealiseerd door specifieke radioactieve isotopen zoals 57Mn en 111In in het materiaal te introduceren door middel van implantatie. Theoretisch kunnen hyperfijn parameters worden voorspeld met behulp van dichtheidsfunctionalen. Deze thesis onderzoekt op basis van een combinatie van Monte Carlo methoden en ab-initio berekeningen de gevolgen van de stralingsschade aangericht bij implantatie van voorgenoemde ionen op de hypefijnstructuur parameters van een aantal technologisch relevante materialen zoals de YBCO supergeleider, kristallijn Silicium en de ZnO halfgeleider en vergelijkt ze met experimentele waarnemingen. In vele gevallen kunnen de berekende hyperfijn structuren overeenkomstig met specifieke voorgestelde puntdefect configuraties worden geïdentificeerd aan de hand van de vergelijking met experimentele resultaten.