De Schelde in 2050

Date: 8 May 2014

Venue: Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 9:30 AM - 4:30 PM

Organization / co-organization: Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer

Short description: Verschillende experten leggen hun langetermijnvisie voor en overlopen de beleids- en beheersopportuniteiten voor een welvarende toekomst van de Schelde

De Schelde heeft verschillende functies te vervullen. In de eerste plaats voorziet de rivier de  maritieme toegang tot diverse havens en economische knooppunten en zorgt het voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling hiervan. Daarnaast ondersteunt het ook een dichte bevolking en een waardevol ecosysteem. Gezien al deze aspecten sterk met elkaar verbonden zijn, moet een degelijk beheerssysteem worden toegepast, zodanig dat de economische en ecologische randvoorwaarden op elkaar kunnen worden afgestemd.

De vraag kan gesteld worden of de 'business-as-usual'-aanpak nog een optie voor de toekomst is of er grondige beleidsaanpassingen moeten worden doorgevoerd met betrekking tot de verschillende functies van de rivier (zoals toegankelijkheid, industriële productie, transport, energie, landbouw, klimaatverandering, menselijke consumptie van drinkwater en recreatie). Nieuwe ontwikkelingen kunnen bovendien opportuniteiten voor het management van de Schelde inhouden. Als gevolg van de vooropgestelde tendensen zal tijdens het Scheldecongres bepaald worden welke wijzigingen op beleidsvlak, op economisch en op ecologisch vlak moeten doorgevoerd worden voor de gunstige langetermijnontwikkeling van de Schelde en het estuarium.Entrance fee: €50 (€25 voor studenten)

Registration: https://www.uantwerp.be/en/rg/ecobe/news-and-events/events/inschrijven-congres/

Contact email: patrick.meire@uantwerpen.be

Link: https://mail.portofantwerp.com/2/3fde85501331c4c6027365c2279552720303b73407c42386f32442e171a6519752a022423233c06096c