Domestic and external shocks and macroeconomic performance in Sub-Saharan Africa

Date: 12 May 2014

Venue: UAntwerpen, Elsschot & Greshamroom, (ingang Facultyclub Restaurant) - Prinsstraat 13b - 2000 Antwerpen

PhD candidate: Sisay Regassa Senbata

Principal investigator: Prof. dr. Guido Erreygers

Short description: Doctoraatsverdediging Sisay Regassa Senbeta - Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Departement Algemene Economie

Abstract: De macro-economische omgeving van ontwikkelingslanden (zowel opkomende landen als lage-inkomenslanden) verschilt van het macro-economische kader waar in de conventionele modellen van wordt uitgegaan. Aangezien de voorspellingen van deze modellen met betrekking tot de verschillende beleidsmatige en niet-beleidsmatige schokken en gebeurtenissen afhangen van het vermoedelijke economische kader, is het niet realistisch om te verwachten dat deze modellen het macro-economische gedrag van ontwikkelingslanden zullen kunnen verklaren of voorspellen. Om nuttig te zijn voor onderzoek en beleidsevaluatie in ontwikkelingslanden moeten deze modellen zodanig worden aangepast dat ze de belangrijkste kenmerken van deze landen in rekening brengen.
In dit proefschrift hebben we getracht te evalueren hoe de momenteel populaire macro-economische modellen, de nieuw-Keynesiaanse DSGE-modellen (Dynamic Stochastic General Equilibrium models), er niet in slagen de structurele eigenheden van lage-inkomenslanden te vatten. Er zijn vele aspecten die de nodige aandacht vereisen als we de modellen willen toepassen op lage-inkomenslanden. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn de deviezenbeperking waarmee firma's in lage-inkomenslanden worden geconfronteerd, de verregaande segmentering van de arbeidsmarkt in zulke landen, de onderontwikkeling en onvolkomenheden van de financiële sector, of segmentering van financiële markten, en geen of beperkte toegang tot internationale financiële markten enzovoort. Als gevolg van deze onvolkomenheden zijn de beleidsregels die beschikbaar zijn voor de monetaire autoriteiten in deze landen verschillend van de regels aangenomen in de gebruikelijke macro-economische modellen. Tot slot speelt de overheidssector een belangrijke rol in de productie van zowel kapitaal als consumptiegoederen en diensten in ontwikkelingslanden. Daarom moet deze rol van de overheidssector in rekening worden gebracht in een model voor lage-inkomenslanden, omdat de reacties van de overheidssector op diverse schokken de respons van de hele economie zouden kunnen bepalen.