Sunset clauses and experimental legislation: blessing or curse for innovation?

Date: 26 May 2014

Venue: Universiteit Tilburg - Aula van het Cobbenhagengebouw - Warandelaan 2 - 5037 AB Tilburg

Time: 4:15 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Sofia Ranchordás

Principal investigator: Prof. dr. Rob Van Gestel en prof. dr. Patricia Popelier

Short description: Doctoraatsverdediging Sofia Ranchordás - Faculteit Rechten

Abstract: Regel nr.1: innovatie moet gestimuleerd worden, maar kennen we de 'regels van de innovatie? Voeren we 'regels' in die genoeg flexibiliteit aan innovators bieden? Waarom niet? In mijn proefschrift ga ik op bezoek naar de redenen waarom horizonbepalingen en experimentwetgeving niet vaker worden gebruikt met name op gebieden die gekenmerkt worden door snelle veranderingen en gebrek aan informatie.

Beide wetgevingsinstrumenten zouden in principe 'een perfect match' moeten zijn met deze innovatieve gebieden omdat zij juist een snelle aanpassing van wetgeving toestaan en het verzamelen van informatie bevorderen door het uitvoeren van experimenten. Toch wordt er vaak beweerd dat horizonbepalingen en experimentwetgeving bepaalde rechtsbeginselen onder druk zetten: wat zou de betekenis van het rechtszekerheidsbeginsel zijn als wetgeving zo makkelijk komt te vervallen? En is het toegestaan om experimenten met wetgeving uit te voeren als dit zou kunnen leiden tot ongelijkheid tussen burgers?

In mijn proefschrift probeer ik het antwoord te geven op deze en andere vragen. Ik vergelijk de ervaring van de VS, Duitsland en Nederland met de invoering van beide wetgevingsinstrumenten en schets een overkoepelend juridisch kader voor de invoering van horizonbepalingen en experimentwetgeving. De commerciële versie van mijn proefschrift wordt gepubliceerd in de 'Constitutional and Administrative Law research monographs' reeks van Edward Elgar.