De straf gemeten en gepast. Op weg naar consistentie in de straftoemeting

Date: 23 June 2014

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Promotiezaal van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Sanne Raats

Principal investigator: Prof. dr. Joƫlle Rozie en prof. dr. Miet Vanderhallen

Short description: Doctoraatsverdediging Sanne Raats - Faculteit Rechten

Abstract: Het proefschrift gaat op zoek naar manieren om de consistentie in de straftoemeting te bevorderen in het belang van de gelijkheid en de rechtszekerheid in het strafrecht. Een blik over de grenzen leert dat er in veel landen al initiatieven werden genomen door de wetgever, de rechters of een onafhankelijke straftoemetingscommissie teneinde de consistentie in de bestraffing te bevorderen. In het bijzonder blijken richtlijnen, zowel op het niveau van de zetel als op het niveau van het Openbaar Ministerie, vaak gebruikt. Zowel in de Verenigde Staten, Engeland als Nederland beschikken rechters en parketmagistraten over richtlijnen of oriƫntatiepunten als ondersteuning bij de besluitvorming. Desondanks is er weinig geweten over de werking van deze richtlijnen en of zij wel effectief zijn ter bevorderen van de consistentie. Daarom werd het experiment ontwikkeld, uitgevoerd bij Vlaamse magistraten, om de consistentiebevorderende werking van richtlijnen te toetsen. De resultaten zijn gemengd. Richtlijnen blijken de consistentie wel te bevorderen, maar enkel wanneer de magistraat het advies van de richtlijn volgt. Indien de magistraat afwijkt van het richtlijnadvies en deze afwijking moet motiveren, blijkt de richtlijn geen effect te hebben op de consistentie. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de (rechts)psychologie en de verankeringstheorie.