Extended Mind uitgebreid Waakbewustzijn en Enactivism

Date: 21 May 2014

Venue: UAntwerpen - Stadcampus - Hof van Liere - Willem Elsschotzaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 3:00 PM

PhD candidate: Victor Loughlin

Principal investigator: Prof. dr. Erik Myin

Short description: Doctoraatsverdediging Victor Loughlin - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement WijsbegeerteAbstract

Waar bevindt zich het mentale? Zit het in het hoofd? Of zou het mentale zich ook kunnen uitbreiden in de omgeving? Kunnen mentale toestanden, met andere woorden, deels bestaan uit dingen en processen uit de omgeving? Recente ontwikkelingen binnen de wijsgerige psychologie en de cognitieve wetenschap  stellen de internalistische visie, volgens dewelke het mentale zich volledig afspeelt in het hoofd, in vraag. De zogenaamde ‘Extended Mind’-these (Clark and Chalmers, 1998) stelt dat objecten en processen in de omgeving net zo goed als interne processen tot het mentale kunnen behoren. De ‘Extended Conscious Mind’-these (Clark, 2009) stelt dat de fysische processen, die verantwoordelijk zijn voor bewustzijn, ook deels in de omgeving moeten worden gesitueerd. Het enactivisme (Varela, Thompson and Rosch, 1991) stelt dan weer dat het mentale en bewuste ervaringen voortgebracht worden door de interactie tussen een subject en zijn ervaring.

In dit proefschrift worden deze drie visies op het mentale onderzocht. Ik zal argumenteren dat Extended Mind en Extended Conscious Mind compatibel zijn, maar dat Extended Mind en Extended Conscious Mind niet verzoenbaar zijn met het Enactivisme. De reden voor deze incompatibiliteit dient, zo zal ik argumenteren, gezocht te worden in het feit dat Extended Mind en het enactivisme gebaseerd zijn op aan elkaar tegengestelde concepties van belichaming. Anders gezegd, ze concipiëren de rol van lichaam in het mentale en het bewustzijn op een radicaal verschillende manier. Alhoewel deze drie visies op het mentale het internalisme met betrekking tot het mentale afwijzen, verschillen ze onderling fundamenteel over de betekenis hiervan voor het begrijpen van het mentale.