Programming Cochlear Implants for Auditory Performance

Datum: 13 juni 2014

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Bart Vaerenberg

Promotor: Dr. P. Govaerts en prof. dr. J. Dirckx

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Bart Vaerenberg - Faculteit Wetenschappen

Abstract: Met een cochleair implantaat (CI) kan het gehoor van dove kinderen en volwassenen grotendeels hersteld worden. Nadat het implantaat chirurgisch in het slakkenhuis geplaatst is, moet de geluidsprocessor per individu afgesteld worden om een optimaal gehoor te realiseren. De processor heeft een honderdtal instelbare parameters, waardoor het vinden van de optimale instelling een complex probleem vormt. Tot op heden gebeurde die afregeling manueel door expert audiologen, maar deze zijn zeldzaam en de complexiteit is immens. De verdere introductie en ontwikkeling van CI's wereldwijd wordt hierdoor in belangrijke mate afgeremd.

Het doctoraat van Bart Vaerenberg aan de Universiteit Antwerpen betekent een doorbraak die wereldwijd belangrijke gevolgen zal hebben voor dit domein. Hierin worden voor het eerst de concepten van artificiële intelligentie toegepast op het afstellen van CI's. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met de firma Otoconsult en met steun van de Vlaamse overheid (IWT) onder de vorm van een 'Baekeland mandaat'. Met geavanceerde modellering van de verschillende fysiologische, elektrische en psychoakoestische processen die hierbij betrokken zijn, maakt de 'intelligent agent' het mogelijk om CI's op een systematische en geautomatiseerde manier aan te passen voor iedere patiënt.

De promotoren P. Govaerts (Otoconsult/De Oorgroep) en J. Dirckx (UAntwerpen) zijn trots op de resultaten. Klinische tests in een aantal gerenommeerde buitenlandse centra tonen aan dat het spraakverstaan bij CI patiënten op deze manier beduidend verbeterd kan worden. De applicatie wordt ondertussen gebruikt in verschillende CI-centra over de wereld, die hun resultaten onderling uitwisselen. Hierdoor wordt het systeem voortdurend verbeterd. Met deze samenwerking tussen de gespecialiseerde firma Otoconsult en de Universiteit Antwerpen bevestigen de partners hun vooraanstaande plaats in dit domein.