The Legal Enforcement of the Principle of Subsidiarity

Date: 9 October 2014

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Hof Van Liere - F. de Tassiszaall - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 6:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Werner Vandenbruwaene

Principal investigator: Prof. dr. P. Popelier

Short description: Doctoraatsverdediging Werner Vandenbruwaene - Faculteit Rechten

Abstract: Dit proefschrift analyseert vanuit juridische invalshoek het subsidiariteitsbeginsel, dat vereist dat bevoegdheden worden uitgeoefend op het meest geschikte niveau. In een eerste deel wordt een theoretisch kader ontwikkeld dat het beginsel vorm geeft in een context van meergelaagd bestuur (multilevel governance).

Het tweede deel behelst een rechtsvergelijkende studie van verschillende grondwetsbepalingen die een vorm van verticale subsidiariteit inhouden. Landen als Canada, Italiƫ, de Verenigde Staten, Duitsland en uiteraard de Europese Unie als meest treffende voorbeeld komen aan bod.

Het proefschrift onderzoekt de methode en intensiteit van rechterlijke toetsing van wetgeving aan het subsidiariteitsbeginsel. In een derde, normatief gedeelte wordt vanuit rechtseconomische bril een inhoudelijke analyse van het subsidiariteitsbeginsel gemaakt, en worden vanuit de vergelijkende studie voorstellen gedaan om de rechterlijke toetsing die heden vrij zwak is, te versterken.