Detecting patterns in human behaviour & operationalization of predictive models

Date: 14 October 2014

Venue: University of Antwerp, Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerp

PhD candidate: Enric Junqué de Fortuny

Principal investigator: Prof. dr. David Martens

Co-principal investigator: Prof. dr. Foster Provost

Short description: Phd defense Enric Jungqué de Fortuny

Abstract: Socio-technologische evoluties gedurende de laatste decennia hebben geleid tot de evolutie naar een gedigitaliseerde maatschappij waarin elke seconde een enorm grote hoeveelheid aan data gegenereerd wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gekoppeld aan zulk een maatschappelijke beweging, een golf van nieuwe wetenschappelijke onderzoeksdisciplines is ontstaan. Dit doctoraat spitst zich toe op het domein der datawetenschappen waarin men nagaat hoe men inzichten en voorspelling kan genereren gebaseerd op data. Specifiek behandelt deze verhandeling hoe men aanwezige eigenschappen en gedragingen van mensen kan voorspellen op basis van wiskundige modellen en dit aan de hand van verbeteringen op bestaande algoritmen en een - in het kader van dit doctoraat ontwikkeld - nieuw model. Eveneens wordt er aandacht besteed aan aspecten omtrent de interpretatie van zulke complexe en uiteindelijk vaak onbegrijpbare modellen aan de hand van een intelligente monster-methodologie. De hieruit volgende transparantie laat de gebruiker toe op een eenvoudige manier te verstaan hoe een complex algoritme beslissingen maakt en omzeilt daarmee de kennisgebaseerde en cognitieve barrières die zich traditioneel zouden voordoen.