Thermische breuk van glas

Datum: 27 oktober 2014

Locatie: UAntwerpen - Promotiezaal, Klooster van de Grauwzusters - Lange St-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 19 uur

Promovendus: Marc Vandebroek

Promotor: prof. J. Belis, prof. G. Van Tendeloo, prof. L. Denissen

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging ir. Marc Vandebroek - Faculteit Ontwerpwetenschappen en Faculteit Wetenschappen

Thermische breuk in beglaasde gevels is een relatief frequent voorkomend schadegeval met een significante economische impact, zeker in geval van (middel)hoogbouw, waar vervanging niet evident is. Thermische breuk wordt veroorzaakt door temperatuursgradiënten in de glasplaat. Deze ontstaan bijvoorbeeld wanneer het gedeelte van de glasplaat dat in het raamkader zit kouder blijft dan het centrale gedeelte dat door zonnestraling wordt opgewarmd. Bijgevolg is de rand van de glasplaat aan trekspanningen onderhevig, en zal breuk ontstaan indien ze de lokale glasrandsterkte overschrijden. Voor eenvoudige glasraamconfiguraties voldoet het nazicht volgens de bestaande empirische methodes. Daarentegen bieden deze regels geen inschatting van de bezwijkkans en zijn ze niet toepasbaar op complexere gevelconstructies, zoals bijvoorbeeld dubbele huidgevels. Bijgevolg is er nood aan een meer accurate methode. Om de randglassterkte in te schatten werd in dit onderzoek een groot experimenteel proefprogramma opgezet. Vervolgens werd een dubbele huidgevel gesimuleerd met werkelijke klimaatgegevens van twee locaties in de lage landen om de invloed van de omgeving op de spanningen aan de rand te begroten. Tenslotte werd ook de veiligheid tegen thermische breuk bepaald.

 Bijlage: uitnodiging