High-growth firms in Flanders, an analysis of the determinants of 'one-shot high-growth' and 'persistent high-growth'

Date: 5 November 2014

Venue: University of Antwerp, Willem Elsschotzaal Hof Van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerp

PhD candidate: Yannick Dillen

Principal investigator: Prof. dr. Rudy Martens

Co-principal investigator: Prof. dr. Eddy Laveren

Short description: PhD defense Yannick Dillen - Faculty of Applied Economics

Abstract: Het doctoraat kwam tot stand op basis van een samenwerking tussen de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen en Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in het kader van het Baekelandprogramma van IWT. Er werd gefocust op Vlaamse snelgroeiende ondernemingen. Dit zijn – volgens de gehanteerde OESO-definitie – bedrijven met minstens tien werknemers (aan de start van de snelle groeiperiode) die hun tewerkstelling (of toegevoegde waarde) gespreid over drie jaar met minstens 20 procent per jaar zien toenemen. Er bleek dat een selecte groep van amper 500 snelle groeiers tijdens de crisisjaren 2009 tot 2012 de Vlaamse privé-tewerkstelling op peil hield. Zo zorgde een groep van 467 snelgroeiende ondernemingen in de periode 2009-2012 voor de creatie van 27.652 jobs, terwijl de totale prive-tewerkstelling bij Vlaamse bedrijven met minstens tien werknemers in dezelfde periode amper groeide met 16.043 jobs. De groep van snelle groeiers bleek niet alleen klein, maar ook volatiel te zijn. Ondernemingen kunnen snelle groei met andere woorden moeilijk gedurende lange tijd volhouden. Om meer inzicht te verwerven in dit fenomeen van 'tijdelijke snelle groei' werd een onderscheid gemaakt tussen eenmalige en langdurige snelle groeiers. Op basis van 28 gevalstudies bij Vlaamse snelgroeiende ondernemingen werden een aantal mogelijke determinanten van beide soorten snelle groei geïdentificeerd. Snelle groeiers konden - in het algemeen - worden getypeerd door een afwezigheid van expliciete groeiplannen, korte beleidslijnen, een grote mate van auto-financiering en het bezitten van een zeker competitief voordeel (vb. het aanbieden van een kwalitatief superieur product). Langdurige snelle groeiers bleken meer te focussen op een uitgekiend human resources-beleid en op het diversifiëren van hun product-of dienstenaanbod vergeleken met de eenmalige snelle groeiers. De ondernemers van langdurige snelle groeiers bleken ook frequent een evolutie door te maken die anders was dan deze van de ondernemers van de eenmalige snelle groeiers. Om snelle groei op lange termijn aan te houden bleek het cruciaal dat de ondernemer snel kon evolueren naar een 'strategische fase' waarin de ondernemer is geëvolueerd van een 'manager' die alle operationele managementtaken (marketing/sales, financiering, administratie, HR, ...) uitvoert naar een 'strateeg' die zich bezighoudt met het uittekenen van de strategische lijn van de onderneming en het spotten van opportuniteiten in de omgeving.