Model-Driven Engineering of Context-aware Interactive Application, an application by model transformation to integrate informal knowledge and verify context-awareness.

Datum: 20 november 2014

Locatie: Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Sylvain Degrandsart

Promotor: Serge Demeyer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Sylvain Degrandsart - Departement Wiskunde-Informatica - Faculteit WetenschappenAbstract

De recente opkomst van mobiele apparaten opent een nieuw gebied met tal van unieke mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om applicaties te incorporeren in de dagelijkse routine. Bovendien laat het gebruik van sensoren toe om de omstandigheden waarin applicaties worden gebruikt vast te leggen. Dankzij deze nieuwe mogelijkheden en geïnspireerd door de interactie tussen mensen ontstond recent een nieuwe categorie van toepassingen. Zij zijn bewust gericht op het vergemakkelijken van de interactie tussen de mens en de machine met behulp van de beschikbare informatie in hun gebruikscontext: de locatie, het geluidsniveau, de beweging van de gebruiker, ... Niettemin, dagen er via deze nieuwe mogelijkheden ook nieuwe uitdagingen op voor software-ontwikkeling: hoe het gebruikscontext van het programma definiëren en formaliseren, hoe er met de gegevens die zijn vastgelegd door de sensoren moet worden omgegaan, hoe ervoor te zorgen dat een bepaalde toepassing in alle mogelijke gebruikscontexten goed zal reageren,…

Dit proefschrift heeft als doel om aan te tonen dat sommige van die uitdagingen aangepakt kunnen worden door software engineering. Ten eerste, laten we zien dat zogenaamde ``storyboards'' (een model geïnspireerd op de filmindustrie) kan gebruikt worden om tijdens de functionele analyse de context waarin deze functies worden uitgevoerd vast te leggen. Bovendien tonen we aan dat deze informatie, die op een informele manier verzameld is, automatisch kan worden omgezet in een formeel model dat gebruikt wordt bij het ontwerpen van een mens-computer-interface. Ten tweede, maken we gebruik van de middelen en eigenschappen van model-driven engineering om, bij het ontwerpen van een toepassing, het gedrag te verifiëren in elke mogelijke gebruikscontext. We bewijzen dat het mogelijk is om, al in de ontwerpfase van een toepassing, mogelijke dubbelzinnigheden te detecteren. Om die twee voordelen te presenteren, maken we gebruik van een typisch voorbeeld: de ``mobile city guide''. Gemotiveerd door de vele uiteenlopende voorbeelden in de literatuur, wat een vergelijking tussen de bestaande technieken bemoeilijke, stellen we een precieze functionele specificatie van de ``mobile city guide'' voor. Een dergelijke specificatie maakt van de mobile city guide een representatief voorbeeld voor de opkomende generatie van context-gevoelige toepassingen.

Het is nog te vroeg om te praten over een ontwikkelingsproces dat specifiek zou zijn voor de opkomende generatie van context-gevoelige toepassingen. Niettemin, tonen we in dit proefschrift aan dat model driven engineering gunstig is voor de ontwikkeling van context-gevoelige toepassingen.