Product and Process: Making and Unmaking Films with Beckett and Burroughs

Date: 28 November 2014

Venue: Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 3:00 PM

Organization / co-organization: Departement Letterkunde

PhD candidate: Paul Ardoin

Principal investigator: Dirk Van Hulle

Short description: Doctoraatsverdediging Paul Ardoin, Departement Letterkunde

Abstract: Dit doctoraat van Paul Ardoin onderzoekt twee merkwaardige literaire werken – het enige filmscript van Samuel Beckett en een novelle van William S. Burroughs die een filmische benadering nabootst. Voor beide schrijvers ging het om een verkenning van een medium waar ze minder vertrouwd mee waren, wat hun de gelegenheid bood om het instabiele karakter van elk verhaaltype te benadrukken, het idee van de tekst als afgewerkt product te ondermijnen en de positie van de schrijver als alleenzaligmakende betekenisgever in vraag te stellen. Om deze teksten als werken-in-wording eerder dan als afgewerkte producten te bestuderen, omvat het doctoraat als appendix ook twee digitale genetische edities van de teksten met alle manuscripten en typoscripten. Bovendien maakt het doctoraat nog meer bronmateriaal beschikbaar, waaronder brieven, notities en geluidsopnames van conversaties die betrekking hebben op de filmprojecten. Dit materiaal vormt de basis voor zes hoofdstukken over het productieproces van deze teksten en de interpretatieve implicaties.