Samuel Beckett's Student Library and the Modern Novel

Date: 12 December 2014

Venue: Aula B.004, gebouw B - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 3:00 PM

Organization / co-organization: Departement Letterkunde

PhD candidate: Veronica Bala

Principal investigator: Dirk Van Hulle

Short description: Doctoraatsverdediging Veronica Bala, Departement Letterkunde.

Abstract: Het doel van dit doctoraat is te tonen dat Beckett steeds teruggrijpt naar de kennis die hij als student en docent heeft opgedaan.Samuel Beckett's Student Library and the Modern Novel

De Ierse schrijver Samuel Beckett (1906-1989), die in 1969 de Nobelprijs voor literatuur won, was ooit gewoon een student aan Trinity College Dublin. Na een geslaagd traject in moderne talen (Engels, Frans en Italiaans) doceerde hij gedurende een korte periode Franse literatuur aan dezelfde universiteit. Becketts studie- en doceerperiode (1923-1931) kan ons veel vertellen over de ontwikkeling van zijn werk als schrijver. Het doel van dit doctoraat is te tonen dat Beckett steeds teruggrijpt naar de kennis die hij als student en docent heeft opgedaan, ondanks expliciete opmerkingen waarin hij zich tegen eruditie positioneert en ondanks de geleidelijke vermindering van expliciete intertekstuele referenties in zijn werken.

Dit heeft gevolgen voor de categorisering van het type roman dat hij schreef. Tijdens zijn seminarie “Racine and the Modern Novel” aan Trinity omschreef Beckett de inhoud van zijn visie op de moderne roman. Aan de hand van zijn voorbeelden, Jean Racine en André Gide, besprak hij de basiskenmerken van de moderne roman, waaraan hij zelf gedurende de volgende 30 jaar gestalte probeerde te geven. Door de vermindering van expliciete referenties te combineren met deze poëtica, heeft Beckett zijn eigen stempel gedrukt op de laatmoderne roman. In tegenstelling tot eerder onderzoek, dat vooral zijn eerste twee romans analyseerde volgens de ideeën van zijn seminarie, argumenteer ik in mijn thesis dat alle romans van Beckett voortvloeien uit de poëtica van de “modern novel”. Dit is te danken aan een continuïteit in Becketts ambiguë houding tegenover zijn eigen eruditie. Die kennis is grotendeels gebaseerd op de boeken die hij als student gelezen heeft.

Becketts studentenbibliotheek is een onderdeel van zijn persoonlijke bibliotheek, die nog grotendeels bewaard is gebleven en in kaart is gebracht door Dirk Van Hulle, Mark Nixon en Vincent Neyt. Deze gedigitaliseerde bibliotheek wordt online ter beschikking gesteld door het Centre for Manuscript Genetics aan de Universiteit Antwerpen als deel van het Beckett Digital Manuscript Project (www.beckettarchive.org). Heel wat van deze boeken heeft Beckett gelezen in de periode 1923-1931 en zijn leessporen zijn in de marges te traceren. Er zijn uiteraard ook boeken die ontbreken uit de bewaarde collectie. Om de studentenbibliotheek volledig weer te geven, maakt mijn doctoraat gebruik van Becketts oorspronkelijke curricula, bewaard in Trinity College Dublin voor de academische jaren 1923 tot 1927. Beckett heeft als student een paar notitieboekjes over Italiaanse literatuur behouden die nu in het archief zitten. Daarnaast, heeft Becketts correspondentie mij cruciale informatie bezorgd over zijn leesprofiel in die jaren. Van het beschikbare archiefmateriaal waren twee bronnen van belang: de notities van drie leerlingen van Beckett (de voornamelijkste Rachel Burrows) en zijn eigen “Dream Notebook” met lectuurnotities.

Aan de hand van dit materiaal schetst het doctoraat Becketts lezersprofiel om op basis hiervan een argument op te bouwen tegen een al te rigide tweedeling tussen de modernistische en de laatmoderne roman om Becketts oeuvre te categoriseren. De inhoud van Becketts opvatting over de “modern novel” (tijdens zijn seminarie) was al grotendeels “laatmodern”; in zijn eigen romans probeerde hij vervolgens aan die inhoud steeds strakker vorm te geven.

Mijn onderzoek heeft ook iets aan het grote publiek te bieden. Het heeft geresulteerd in gedetailleerde informatie over de exacte datering, de leessporen (indien beschikbaar) en de context van de lectuurnotities. Die informatie is toegevoegd aan Becketts digitale bibliotheek in het Samuel Beckett Digital Manuscript Project. “Beckett’s Personal Library” is niet alleen nuttig voor verder onderzoek maar ook interessant voor nieuwsgierige lezers die de intellectuele achtergrond van de Nobelprijswinaar willen begrijpen.