Uitbreiding van de informatiemeetkunde voor het modelleren van niet-statistische systemen.

Datum: 2 december 2014

Locatie: Campus Drie Eiken, Promotiezaal Q0.02 - Universiteitsplein 1 - 2020 Antwerpen-Wilrijk

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Ben Anthonis

Promotor: Jan Naudts & Jacques Tempere

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Ben Anthonis - Departement Fysica

Abstract: Informatiemeetkunde is een vakgebied waarin wordt gepoogd statistiek en zo ook de klassieke informatietheorie te beschrijven in meetkundige termen, in het bijzonder de meetkunde van gekromde ruimten. In dit onderzoeksdomein spelen statistische modellen een belangrijke rol als punten van de ruimten waarvan de meetkundige eigenschappen worden bestudeerd. Dit doctoraal onderzoek biedt hierop een veralgemening door niet langer te eisen dat de onderliggende ruimten bestaan uit kansverdelingen. Ook in dat geval kunnen de belangrijke meetkundige grootheden uit de informatiemeetkunde nog steeds geconstrueerd worden. Dit biedt het potentieel om informatietheorie te bedrijven zonder zich te baseren op kansrekening. Deze mogelijkheid is niet alleen interessant vanuit theoretisch oogpunt maar kan het ontwikkelde formalisme ook toepassing doen vinden in onder meer de kwantumfysica en bepaalde deelgebieden van machine learning.