Bijdrage aan multivariate veralgemeende rationale interval interpolatie.

Datum: 19 december 2014

Locatie: Campus Middelheim - Lokaal A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 10.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Maryna Lukach

Promotor: Annie Cuyt

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Maryna Lukach - Departement Wiskunde-Informatica