Tussen christelijke vroomheid en joodse geleerdheid: de werelden van Johannes Campensis (c. 1491-1538)

Date: 26 March 2015

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Hof van Liere - Prentenkabinet - Prinsstraat 13 - B-2000 Antwerpen

Time: 8:00 PM

Organization / co-organization: Ruusbroecgenootschap, Instituut voor Joodse Studies

Short description: Lezing: Ruusbroec-IJS Encounter - 90 jaar Ruusbroecgenootschap

Bewonderd door Erasmus, gedrukt door Dirk Martens, geschoold in het Grieks, Hebreeuws en Latijn aan het drietalencollege te Leuven waar hij zelf van 1521 tot 1531 Hebreeuws zou doceren: de hebraïcus en priester Johannes Campensis (c. 1491-1538) behoort tot de meest vooraanstaande Nederlandse Renaissance humanisten.

Ondanks zijn internationaal vermaarde werk is Campensis bij lange na niet de aandacht ten deel gevallen die hij verdient. Daarom zullen August den Hollander en Theodor Dunkelgrün in een tweespraak hernieuwde aandacht vragen voor de geleerde wereld van Campensis.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de raakvlakken tussen Christelijke vroomheid en Joodse geleerdheid, en naar de geschiedenis van het Hebreeuwse boek – en van het uit het Hebreeuwse vertaalde boek – in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de zestiende eeuw.

Lezing gevolgd door receptie. 


 Registration: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/inschrijven/ruusbroec-ijs/