ECOPLAN mid-term event

Date: 4 May 2015

Venue: Brussel, Hendrik Consciencegebouw, Auditorium Hadewych - Koning Albert II-laan 20 Brussel

Time: 12:30 PM - 5:00 PM

Organization / co-organization: ECOPLAN consortium UAntwerpen

Short description: ECOPLAN-project: presentatie van de eerste resultaten en eindproducten

Het ECOPLAN project wil ruimtelijk expliciete informatie en instrumenten ontwikkelen voor de beoordeling van de impact van landgebruiksveranderingen op de levering van ecosysteeemdiensten. Deze producten kunnen door administraties en consultants worden ingezet in projectontwikkeling, kosten-baten analyses, milieueffecten rapportering, etc. De voorziene eindproducten vervullen elk een specifieke behoefte bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijke planningsprocessen.

 Entrance fee: Gratis

Registration: Vereist op https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/documentatie/activiteiten/ecoplan-mid-term-eve/inschrijven/

Contact email: jan.staes@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/documentatie/activiteiten/ecoplan-mid-term-eve/

Attachment: download the attachment