Afscheid van de vrije wil? Wat neurowetenschap ons echt leert over onszelf

Date: 29 April 2015

Venue: UAntwerpen, Hof van Liere, Prentenkabinet - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 6:00 PM

Organization / co-organization: Departement Wijsbegeerte UAntwerpen

Short description: Vierde Antwerp Philosophy Lecture met prof. dr. Marc Slors, Radboud Universiteit Nijmegen

'Hersenwetenschappers zijn het stilaan eens: de vrije wil bestaat niet.' Zo vat de Nederlandse krant Trouw op 26 oktober 2010 de strekking samen van een lange reeks onderzoeken die laten zien dat bewuste intenties niet de directe oorzaak zijn van ons handelen. De bewuste wil is een illusie. Maar betekent dit dat we niet vrij zijn? Betekent het dat we niet zelf handelen?

In deze lezing betoogt professor Slors dat de conclusie dat de vrije wil niet bestaat, niet volgt uit het onderzoek waarnaar Trouw verwijst. Bovendien eist deze conclusie zodanig de aandacht op dat ze ons het zicht ontneemt op wat er echt belangrijk is aan deze onderzoeken. Ze leren ons enerzijds het handelende ‘zelf’ veelal onbewust is en dat anderzijds bewustzijn een andere functie heeft dan we denken. Het resulterende mensbeeld is verrassend. Maar het sluit aanzienlijk veel dichter aan bij onze alledaagse zelf-ervaring dan veel publicaties over het afscheid van de vrije wil ons willen doen geloven.

De lezing wordt gevolgd door een receptie.Entrance fee: Gratis

Registration: Vrije toegang, registratie via peter.reynaert@uantwerpen.be

Contact email: peter.reynaert@uantwerpen.be