Contours and Viability of a Multi-Duty-Bearer Accountability Framework in the Field of Economic, Social and Cultural Rights

Date: 13 May 2015

Venue: UAntwerp - Stadscampus - Room B.001 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerp

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculty of Law

PhD candidate: Arne Vandenbogaerde

Principal investigator: Prof Wouter Vandenhole

Short description: PhD defence Arne Vandenbogaerde - Faculty of Law.Abstract

De beweegreden voor dit onderzoek is de vaststelling dat er een steeds groeiende kloof is tussen de huidige geglobaliseerde context waarin allerlei niet-statelijke actoren en externe Staten verantwoordelijk zijn voor schendingen van ESC rechten, en het bestaande internationaal recht van de mensenrechten – met zijn traditionele focus op de territoriale Staat. Actoren zoals bedrijven en internationale organisaties oefenen een grote invloed uit op het genot van deze fundamentele rechten maar worden nog steeds niet verantwoordelijk gehouden voor schendingen hiervan.

Dit onderzoek stelt dat hierdoor ons mensenrechtensysteem gevaar loopt om gemarginaliseerd te worden, en bijgevolg nutteloos voor slachtoffers van hedendaagse mensenrechtenschendingen.

Dit onderzoek draagt bij tot het versterken van de bescherming van mensenrechten door de juridische bouwstenen en haalbaarheid van een 'accountability' kader voor een veelvoud van plichtendragers in het domein van de economische, sociale en culturele rechten uiteen te zetten. Het onderzoek behandelt hierbij fundamentele vragen zoals wanneer de verschillende actoren verantwoordelijk kunnen worden gehouden en wie juist klachten kan indienen over schendingen.

Voornaamste publicaties

  • Vandenbogaerde Arne, Labour rights in a transnational perspective (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) in Litigating transnational human rights obligations: alternative judgments/ Gibney, Mark (ed.) (Abingdon: Routledge 2014).
     
  • Vandenbogaerde Arne, 'The Right to Development in International Human Rights Law: A Call for its Dissolution' (2013) 31(2) Netherlands Quarterly of Human Rights 187-209.
     
  • Vandenbogaerde Arne; Vandenhole Wouter, 'The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: An Ex-Ante Assessment of its Effectiveness in Light of the Drafting Process' (2010) 10(2) Human Rights Law Review 207-237.