Armoedebestrijding

Datum: 5 juni 2015

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Klooster van de Grauwzusters, - Lange Sint Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 9 - 13 uur

Organisatie / co-organisatie: Universitaire Stichting voor ArmoedeBestrijding (USAB) en Academische Werkgroep Armoedebestrijding van de Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving: Eerste netwerk-event


In Vlaanderen leeft één kind op tien in armoede. Eén op vijf ouderen leeft onder de armoedegrens. Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actieis een andere. Om die laatste te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers.

Programma  
09:00 Onthaal en koffie
09:30 Inleiding
Em. prof. dr. Helma De Smedt
09:45 Voorstellings- en vragenronde
- Netwerk tegen Armoede
Frederic Vanhauwaert
- Armentekort
Theo Vaes
- ATD – Vierde Wereld
Wouter Coolen
10:45 Pauze
11:30 Slotbeschouwingen
Frederic Vanhauwaert
12:00 Afsluiter en vragenronde
Prof. dr. Bernard Hubeau
12:30 Netwerklunch met broodjes 

Voorzitter: prof. dr. Bernard Hubeau, voorzitter Academische Werkgroep Armoedebestrijding

Doorlopend: posterstand door Wotepa, Centrum Kauwenberg, USAB en de Wetenschapswinkel van de Universiteit Antwerpen

 

 Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Per mail naar: rit.vandamme@uantwerpen.be (tot 3 juni 2015)

Contact e-mail: rit.vandamme@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 30 43