Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking - Proclamatie van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer Universiteit Antwerpen

Date: 20 September 2013

Venue: Zaal Amuz - Kammenstraat 81 - 2000 Antwerpen

Time: 4:00 PM - 7:00 PM

Short description: De Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking beoogt de bevordering van de studie over het Zuiden op verschillende domeinen. Deze Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Provincie Antwerpen.

De Provincie Antwerpen reikt sedert 1996 ieder jaar de Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking uit. De prijs is bedoeld om de studie over het Zuiden te bevorderen op economisch, politiek, sociaal, juridisch, cultureel en milieuvlak. Alsook op het gebied van volksgezondheid en menselijke en dierlijke geneeskunde.

DEELNEMERS
Studenten van de master (na master)programma’s van de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde kunnen zich kandidaat stellen.

JURY
Een jury samengesteld door de deputatie beoordeelt de ingediende scripties.

PRIJS
De laureaten ontvangen 850 euro.

PROGRAMMA

  • Vanaf 15.30 uur bent u welkom voor onthaal en koffie
  • Vanaf 16.00 uur verwelkoming en voorstelling van de laureaten door Rik Röttger, gedeputeerde voor Noord-Zuidbeleid
  • Uitreiking van de prijzen voor Ontwikkelingssamenwerking van Provincie Antwerpen
  • Gastspreker: Steve Killelea, Founder of the Institute for Economics and Peace Toespraak 'What we can learn from measuring peace'
  • Proclamatie en uitreiking van de diploma’s 2012-2013 van het IOB door Tom De Herdt, voorzitter
  • Toespraak door een vertegenwoordiger van de IOB-studenten
  • Opening van het academiejaar 2013-2014 van het IOB door Alain Verschoren, rector van de Universiteit Antwerpen
  • Receptie aangeboden door de deputatie
  • Einde rond 19.00 uur


Contact email: dnz@provant.be

Link: http://www.provant.be/bestuur/internationaal/noord-zuidbeleid/prijs_voor_ontwikkel/

Attachment: Uitnodiging Ontwikkelingssamenwerking - Proclamatie