Effect of bone marrow-derived mesenchymal stromal cell administration on liver regeneration after partial hepatectomy in pathological liver conditions

Datum: 12 september 2013

Locatie: Campus Drie Eiken - Promotiezaal - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Promovendus: Nele Boeykens

Promotor: prof. D. Ysebaert en dr. K. De Greef

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging - Nele Boeykens - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Abstract: Effect of bone marrow-derived mesenchymal stromal cell administration on liver regeneration after partial hepatectomy in pathological liver conditions

Nele Boeykens

De lever is het enige orgaan in het menselijk lichaam dat in staat is om zichzelf te regenereren, en ook het proces van leverregeneratie na het wegnemen van enkele gezonde lever lobben is veelvuldig beschreven. Echter, weinig is er geweten over dit proces in een beschadigde lever, zoals bij vervetting (steatose), ontsteking (hepatitis) of na chemotherapie. Daarenboven is men op zoek naar bijkomende of alternatieve therapieën voor een leverresectie, zoals stamceltherapie. In deze studie hebben we ons daarom in de eerste plaats gericht op de optimalisatie van rat modellen van gedeeltelijke hepatectomie en leverschade om, ten tweede, het effect van stamceltherapie op leverfunctie en –regeneratie in deze modellen te evalueren.

In de eerste plaats werd er enerzijds een model geoptimaliseerd om steatose in de rat na te bootsen, gevolgd door een leverresectie, door toediening van een specifiek dieet. Dit translationeel diermodel werd gevalideerd aan de hand van biochemische serum parameters (cholinesterase en triglyceriden), die wekelijks werden opgevolgd. Anderzijds werd een model van chemotherapie-geassocieerde leverschade op punt gesteld in de rat. Echter, ongeacht verscheidene publicaties over chemotherapie-geassocieerde leverschade in patiënten, werden in ratten geen wijzigingen in leverarchitectuur of leverfunctie geobserveerd na wekelijkse toediening van chemotherapie.

Vervolgens werd het effect van toediening van stamcellen (beenmerg-afgeleide mesenchymale stromale cellen (BM-MSC)) geëvalueerd met behulp van het geoptimaliseerd steatose-model. We zijn er als eersten in geslaagd om met behulp van in vivo bioluminescentie beeldvorming (BLI) aan te tonen dat BM-MSC in de longen terecht komen na injectie in de staartvene, en in de lever na injectie in de vena porta. Op basis van lange termijn opvolging van biochemische serum parameters werd echter geen verbeterde leverfunctie geobserveerd na intraportale BM-MSC toediening. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit geoptimaliseerd diermodel gebruikt kan worden bij de evaluatie van nieuwe (stam)cel- en andere therapieën.