Voluntourism

Datum: 22 oktober 2015

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus - Zomaar een Dak - Prinsstraat 32 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 19 - 20.30 uur

Organisatie / co-organisatie: USOS - USAB - Pastorale Dienst

Korte beschrijving: Lezing Niek Tweehuyzen (ATD Vierde Wereld) over armoede, gastvrijheid en wederzijds respectInhoud

Voluntourism, toerisme gecombineerd met vrijwilligerswerk, is een nieuwe manier voor jongeren om mensen en culturen in het Zuiden te leren kennen. Heel wat studenten vertrekken vandaag tijdens hun studies of kort erna naar exotische landen, vaak zonder veel geld op zak. Soms combineren ze dit met vrijwilligerswerk, soms met vakantiejobs, soms maken ze gebruik van de lokale gastvrijheid.

Samen met Niek Tweehuijsen, die lange tijd bij de allerarmste bevolking van Tanzania verbleef, stellen we ons de vraag of deze vorm van vrijwilligheid niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. Leren mensen op deze manier echt de mensen van een andere cultuur kennen en blijft iedereen hierbij gerespecteerd in zijn of haar waardigheid?

In gesprek met een ervaringsdeskundige proberen we ook iets te zeggen over de manier waarop we armoede bij ons benaderen. Zowel voor wat betreft onze relatie tot de vluchtelingen die nu bij ons terecht komen, als tot mensen die in armoede geboren zijn en hier nooit uit zijn kunnen ontsnappen.

Niek Tweehuijsen is verantwoordelijk voor de Vierde Wereld beweging in Nederland. Over zijn ervaring in Tanzania schreef hij het boek Strootjes in het zand.Contact e-mail: gert.vanlangendonck@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 265 46 18

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/levensbeschouwing/pastorale-dienst/activiteiten/voluntourism/

Bijlage: Affiche