Imaging of crystalline phase distributions by means of scanning and tomographic X-ray powder diffraction

Datum: 7 oktober 2013

Locatie: Campus Middelheim - Gebouw A - Lokaal A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 13 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Wout De Nolf

Promotor: Prof. dr. K. Janssens

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Wout De Nolf - Departement Chemie