Implementation of new AIM methods based on the Hirshfeld procedure

Datum: 10 oktober 2013

Locatie: Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen - Departement Chemie

Promovendus: Davy Geldof

Promotor: Kris Van Alsenoy

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Davy Geldof - Departement Chemie - Faculteit Wetenschappen