Three-dimensional characterization of atomic clusters, nanoparticles and their assemblies by Advanced Transmission Electron Microscopy

Datum: 15 december 2015

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger - Lokaal U0.24 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Thomas Altantzis

Promotor: Sara Bals

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Thomas Altantzis - Faculteit Wetenschappen, Departement FysicaAbstract

Gedurende de laatste jaren hebben clusters van atomen, nanodeeltjes en hun assemblages steeds meer interesse gewekt bij de wetenschappelijke wereld, omwille van hun specifieke eigenschappen en veelvoud aan toepassingen in verschillende wetenschappelijke takken. Het is experimenteel bewezen dat de morfologie van deze nanostructuren sterk gekoppeld is aan hun karakteristieke eigenschappen. Daarom is een gedetaileerde karakterisering van de morfologie aan de hand van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) van uitermate belang om zo de relatie tussen de morfologie en de eigenschappen te begrijpen.

Echter, TEM beelden zijn twee dimensionale 2D projecties van een drie dimensionaal 3D object en deze beelden kunnen vaak niet gebruikt worden voor een gedetailleerde karakterisering van de morfologie. Om betrouwbaardere informatie te verkrijgen, moet een 3D karakterisering uitgevoerd worden door middel van elektronentomografie. Sinds het begin van de eeuw, werd deze techniek gebruikt om de 3D morfologie van materialen te onderzoeken op nanometerschaal en kleiner. In dit proefschrift werden verschillende beeldvormingstechnieken in TEM gebruikt voor elektronentomografie om verschillende nanostructuren te karakteriseren, zoals clusters van zilver atomen omsloten in zeolieten, monometallische, kernschil en asymmetrische nanodeeltjes en assemblages van sferische en non-sferische nanodeeltjes.